IK Uzmanlık Grubu


Amacı

Kar amacı gütmeyen bir STK olan KalDer bünyesinde gönüllülük esasına göre oluşturulacak platformla İnsan Kaynakları temelli konularda sinerji ve işbirliği yaratmaktır.

 

Beklenen Çıktılar

Üzerinde tartışılacak konular ışığında

1. KalDer desteği ve rehberliğinde seminerler

2. KalDer bünyesinde diğer kurumlara da sunulmak üzere İK temelli eğitimler

3. Gönüllülük esasına dayalı olmak üzere grup üyesi kurumlar arası benchmark amaçlı çalıştaylar

4. Eskişehir Kalite Şöleni’nde bir oturumun İK Uzmanlık Grubu’na ayrılması ve İK temelli özel bir oturum gerçekleştirilmesi

 

Çalışma Prensipleri

1. Gruba katılım kuruluş gönüllülük esasına göre sağlanır.

2. Grubun bir koordinatör olur. Koordinatör, toplantı tarihi ve yeri konusunda koordinasyonu sağlamak, toplantıyı bu anlamda organize etmek ve grup üyeleri tarafından paylaşılan görevler varsa bunların yürütülmesini koordine etmekle sorumludur.

3. Grubun ortalama 60 günde bir olmak üzere yılda toplam 8 kez (temmuz, ağustos, kasım ve aralık hariç) toplanması öngörülmektedir.

4. Toplantılara olağan üstü durumlar haricinde şube YK Başkanı, YK Üyesi, Genel Sekreteri ya da personelinden birinin mutlaka katılması beklenir.

5. Toplantılar prensipte KalDer ofisinde organize edilir. Uygun görülmesi halinde ve gönüllülük esasına göre grup üyelerinin kurumlarında da düzenlenebilir.

6. Grubun KalDer adına faaliyet geçirmek üzere aldığı kararlar şube Yönetim Kurulu’na öneri niteliğinde olup ilgili kararların hayata geçmesi için şube Yönetim Kurulu’nun onayına ihtiyaç duyulur.

7. Toplantıların süresinin (grup üyelerinin vakitlerini fazla çalmamak için) uzatılması arzulanan haller dışında 2 saati geçmemesi öngörülmektedir.

8. Toplantılardan önce gündemin Koordinatör tarafından gruba hatırlatılması beklenir.

9. Toplantılarda konuşulan konu başlıları KalDer kayıtlarında muhafaza edilmek üzere bir tutanakla kaydedilmesi beklenir.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ