Hakkımızda


Kuruluş ve İlk Yıllar

Eskişehir günümüzde gerek şehircilik gerekse sanayi ve ticaret alanlarındaki yatırımlar konusunda bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu durumun yıllar öncesinden fark edilmesi ve kentin pek çok kurumunun kaliteye ve kaliteli gelişime gösterdiği önem Eskişehir’in Türkiye’de kalite hareketinin güçlü olarak geliştiği bir kent olmasını hızlandırmıştır. Bölgedeki sanayi ve kamu kuruluşları, üniversiteler kalite hareketinin gelişmesi ve yaygınlaşması için uygun bir zemin oluşturmuştur.

 

16 Şubat 1998’de KalDer Merkez yetkilileriyle, Eskişehir’de faaliyet gösteren üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluş temsilcileri bir araya gelerek KalDer Eskişehir Şubesi’nin kuruluşu için bir toplantı yapmışlardır. Eczacıbaşı Vitra, Arçelik, TEI - Tusaş, Zeytinoğlu, DSİ, TDD, Otosan, Eczacıbaşı Artema, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi temsilcilerinden oluşan 14 kişilik kurucu üye listesi belirlenmiş ve 13 Nisan 1999’da KalDer Eskişehir şubesinin resmen kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

KalDer Eskişehir Şubesi, KalDer Genel Merkezi’nin ülkemizdeki tüm özel/kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortam yaratma misyonunu yerel bazda sahiplenmiştir. 22 Eylül 1999 tarihinde ilk Genel Kurul yapılmış, Eyap Vitra’ dan Sn. Erhan YÜCEL üstlendiği kurucu başkanlığını, Eskişehir Şubesi’nin yapılan 1. Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu ile devam ettirmiştir.

 

Şubenin Gelişim Serüveni ve Eskişehir Kalite Şölenleri

KalDer Eskişehir Şubesi 2002 yılından itibaren artık daha aktif daha yayılımcı ve şehir tarafından daha benimsenir hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 2017 yılında 16.sı düzenlenecek olan Eskişehir Kalite Şölenlerinin ilki de 2002 yılında gerçekleştirilmiştir.

 

Farklı sektörlerden kamu ve özel kurumların bir araya gelerek bilgilerini paylaştıkları Eskişehir Kalite Şölenleri bazı yıllarda çalıştayların da dahil olmasıyla 2-3 güne yayılan Eskişehir’in kalite adına en önemli etkinliğidir. Bugüne kadar onlarca konuşmacı ve yoğun katılıma ev sahipliği yapmış Kalite Şölenlerinin temaları yıllar itibariyle şöyleydi :

 

2002 Takım Çalışmaları ve Yaratıcılık

2003 Liderlik ve Sürekli Gelişme

2004 Değişim Verimlilik ve Rekabet Üstünlüğü

2005 Bireysel Ahlak ve Yaşamda Kalite

2006 Sırada ne var? Yaratıcılık

2007 Rekabet ve Başarı

2008 Gelecek Tasarımı

2009 Sorun mu var?

2010 Yerelden Evrensele Yenileşim

2011 Gelecekte Fark Yarat

2012 Sürdürülebilir Gelecek İçin Sosyal Sorumluluk

2013 Yönetimde Çeviklik

2014 Sürdürülebilirlik

2015 Yeteneği Yönetmek

2016 İnovasyon – Yeni Bir Şey Söylemek Lazım

 

Ayrıca Kütahya Porselen, Dumlupınar Üniversitesi ve şubemiz işbirliği ile geçtiğimiz yıllarda 2.si düzenlenen Kütahya Kalite Günü Seminerinin devamlılığı devamı için çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Eğitimler

KalDer Eskişehir Şubesi kurulduğundan beri üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yanlarında olmuştur. Bugün de hala misyonu doğrultusunda EFQM Mükemmellik Modeli, stratejik planlama, süreç yönetimi gibi pek çok önemli konuyu içeren gerek kurum içi gerekse genel katılıma açık eğitimler vermektedir.

 

Uzmanlık Grupları

KalDer en önemli gönüllü faaliyetlerinden biri de bilindiği gibi uzmanlık gruplarıdır. Gönüllülük esasına göre oluşturulan platformla ilgili konularda sinerji ve işbirliği yaratmak amacıyla, Eskişehir şubesi bünyesinde 2010 yılı sonunda kurulan “Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanlık Grubu”nu 2011 yılında “Sağlıkta Kalite UG”, “Eğitimde Kalite UG” takip etmiş ve 2013 yılında uzmanlık gruplarına “İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu” eklenmiştir. Son olarak 2017 yılında “İş Sağlığı ve Güvenliği UG” ve “Çevre ve Sürdürülebilirlik UG” faaliyetlerine başlamıştır.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ