Etkinlikler


KalDer Eskişehir Şubesi vizyon ve misyonu doğrultusunda yıllık faaliyet planı yaparak yıl içerisinde hem üyeleri hem de paydaşları ve kentin dinamiklerine yönelik pek çok etkinlik düzenlemektedir. Ana faaliyetlerinin yanında paneller, söyleşiler, teknik gezilerle, gönüllü eğitimlerle kurumları bir araya getirmekte, bilgi paylaşım ortamları yaratmaktadır.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ