Eğitimler


Eğitim faaliyetlerimiz ile mükemmellik kültürünün bireylerden en geniş organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve “kaliteli bir iş ve yaşam biçimi oluşturmak” hedeflenmektedir. Yıl içerisinde iki ayrı dönem olarak planlanan genel katılıma açık eğitimlerimiz, kurum içi eğitimlerimiz, çalıştaylarımız, Sürdürülebilir Gelişim ve Kalite Yönetim Sistemleri Programımız iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenmektedir.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ