12. Eskişehir Kalite Şöleni


12. ESKİŞEHİR KALİTE ŞÖLENİ YÖNETİMDE ÇEVİKLİK

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

10 Ekim 2013

ÖNSÖZ

Hantal dinozorları yok eden, çevik ve akıllı memelileri egemen kılan doğal faktörler gibi, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişen yeni küresel rekabet, büyük olmayı değil hızlı ve çevik olmayı zorunlu kılmıştır. Bu rekabet aynı zamanda yaratıcı zekâyı, yaşamak için evrimleşmesi zorunlu bir yetenek olarak ortaya çıkarmıştır.

Kurumlar, sürdürülebilirliklerini sağlamak için hızlı değişimi yaşam alışkanlıklarına yerleştirmek zorundadırlar. Bugüne değin tasarlanan en dinamik ve en yetkin, etkinliği defalarca kanıtlanmış yönetim modellerinden birisi olan EFQM Mükemmellik Modeli de 2013 revizyonu ile bu faktörleri öne çıkarmıştır.

Son dönemde kurumların gündemine giren çevik yönetim kavramının temelinde şu unsurlar yer almaktadır.

 • Dış çevredeki oluşan değişimleri görmek anlamak ve bunlara hızla uyum sağlayarak kurumsal stratejilerinde kullanmak,
 • Değişimin getirdiği yenilikleri tüm süreçlerde hızla içselleştirmek ve bunları etkili şekilde yönetmek,
 • Yapıyı ve organizasyonu etkin ve hızlı bir biçimde uyumlu hale getirmek,
 • Yenileşim ve teknolojik gelişmenin değişim için öncelikli olduğunu anlamak ve bu alanda kurumsal yetkinliklerini sürekli geliştirmek

Kurum ve kuruluşların “çeviklikle yönetimden” beklediği çıktılar ise büyüme, güç, rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilirliktir. Bu haliyle yönetimde çevikliğin mükemmelliğe yolculukta önemli araçlardan biri olduğu kolayca söylenebilir. Elbette değişimin hızının ve kurumların uyum sağlama becerisinin teknolojinin gelişim hızı ile de bağlantılı olduğunu da ilave etmek gerekir.

12. Eskişehir Kalite Şöleni’nde amacımız “Yönetimde Çeviklik” kavramının gerek teorik boyutunun gerekse pratikteki uygulama örneklerinin etkileşimli bir ortamda tartışılmasını sağlamaktır.  Yurtiçi ve yurtdışından çok değerli konuşmacıları ağırlayacağımız şölende sunum ve paylaşımlardan elde edinilecek kazanımların tüm katılımcılara yeni ve farklı bakış açıları sunmasını arzuluyoruz.

Şölen Düzenleme Kurulu

 

 • İSTANBUL GENEL MERKEZ
 • ANKARA ŞUBE
 • BURSA ŞUBE
 • ESKİŞEHİR ŞUBE
 • İZMİR ŞUBE
 • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
 • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
 • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
 • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ